Școala Gimnazială Nr. 1 Sulița, cu sediul în sat Sulița, comuna Sulița, județul Botoșani, implementează proiectul Reducerea abandonului școlar prin activități extracurriculare, COD F-PNRAS-1-2022-1150.

Perioada de implementare a Proiectului este de 36 luni, include 3(trei) ani școlari, respectiv între data de 22/09/2022 – 21/09/2025.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 796345 lei + TVA cu suma de 151305,55 lei.

Obiectul acestui Contract îl reprezintă finanțarea Proiectului, acordat Beneficiarului în cadrul SG-PNRAS, prin Inspectoratul Școlar, de către ME, în calitate de coordonator de reforme și investiții, în cadrul Componentei 15 –  Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), R3. Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii –  I4. Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar.

Grantul este acordat Beneficiarului, în vederea implementării Proiectului cod (SG – PNRAS, din cadrul Componentei C15 – Educație a Planului Național de Redresare şi Reziliență),  aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 3580/ 15.04.2022.

Grupul țintă (beneficiarii direcți) al acestui proiect este constituit din:

  • 99 de elevi din clasele V-VIII care vor participa la activități de prevenire (referitoare la reducerea absenteismului la clasă prin utilizarea unor tehnici de învățare activă și inclusivă cu scopul de a crește motivația elevilor și dezvoltarea personală, facilitarea învățării, înțelegerii gândirii critice, mentorat și sprijin colegial între elevi, sprijinirea colaborării cu părinții sau tutorii legali) și activități de intervenție (cursuri de remediere în grup sau 1/1 – limba și literatura română/matematică, testare cunoștințe, evaluare dificultăți de învățare, consiliere și orientare școlară, mediere, etc.)
  • 10 cadre didactice, care vor beneficia de activități de cursuri de dezvoltare a competențelor pentru eficientizarea procesului de învățare, a motivării elevilor și gestionarea problemelor sociale.

Manager de proiect: prof. Colac Livia