VIZIUNEA și MISIUNEA

  • VIZIUNEA ȘCOLII Școala Gimnazială Nr.1 Sulița are ca deziderat creșterea calității educației prin realizarea idealului educational care constă în dezvoltarea liberă și armonioasă a individualității umane și formarea personalității autonome și creative, prin promovarea valorilor de incluziune socială și a diversității.
  • MISIUNEA ȘCOLII Școala Gimnazială Nr. Sulița urmărește dezvoltarea aptitudinilor elevilor, prin promovarea spiritului democratic, a identității sociale și culturale, a diversității și toleranței, accesului la informație și la tehnologiile moderne. Școala răspunde cerințelor comunității oferind o educație orientată spre viitor, având ca fundament valori precum profesionalismul, integritatea și responsabilitatea, aspirația spre calitate și eficiență, stimularea învățării continue precum și deschiderea către comunitatea locală și cerințele societății moderne.